Blog
Yayın Tarihi: 06-04-2023 02:38:17 - Mr. Mustafa ERTAŞ

ERP (Enterprise Resource Planning)

Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.

İNCELE
Blog
Yayın Tarihi: 06-04-2023 02:38:30 - Mr. Mustafa ERTAŞ

CRM

İNCELE
Blog
Yayın Tarihi: 06-04-2023 02:38:38 - Mr. Mustafa ERTAŞ

B2B

İNCELE
Blog
Yayın Tarihi: 06-04-2023 02:38:49 - Mr. Mustafa ERTAŞ

B2C

İNCELE
Blog
Yayın Tarihi: 06-04-2023 02:38:57 - Mr. Mustafa ERTAŞ

C2C

İNCELE

ANAHTAR KELİME

1